کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 22 شهريور, 1397 - 21:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

پس از کنار گذاشتن هسته ای،میخواستیم با حمایت دیگر کشورها ایران را مجبور به تغییر رفتار منطقه ای کنیم

امضای ایشون شاید تو این که حتما ایران رو به کارای دیگه مجبور میکنه تضمین بوده

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/55003
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
پس از کنار گذاشتن هسته ای،میخواستیم با حمایت دیگر کشورها ایران را مجبور به تغییر رفتار منطقه ای کنیم امضای ایشون شاید تو این که حتما ایران رو به کارای دیگه مجبور میکنه تضمین بوده