کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 21 شهريور, 1397 - 13:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

چرا بعضی ها دنبال این هستند که اینگونه افراد را تطهیر کنند و از اعدام نجات بدند؟

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54971
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
چرا بعضی ها دنبال این هستند که اینگونه افراد را تطهیر کنند و از اعدام نجات بدند؟