واضح است كه خير. مشكلات اصلي اكشن پلن فتف، گزارش دهي FIU، بند شش كنوانسيون TF، منطق كنوانسيون پالرمو، و مسئله پيوستن به اگمونت است. اين موارد صدها بار مهم تر از كمك يا عدم كمك به حماس و مانند آن است. يك بسته كامل امنيتي كه با منطق شناخت ذينفعان عملا كل ساختار انتقالات ريالي ايران را براي طرف خارجي با دقت بسيار بالا مكشوف مي كند.
ارسال زمانبندی شده: 
سه شنبه, 20 شهريور, 1397 - 12:14
به گزارش عمارنامه، فرمايشات بعضي مقامات محترم سياسي در باره پرونده FATF چنان از حقيقت دور است كه انصافا موجب تعجب است. بطور خاص فرمايشات اقاي دكتر پزشكيان نايب رييس محترم مجلس و سر كار خانم مافي كه بلحاظ رسانه اي بسيار توزيع شد بيش از حد غير فني است. ذيلا توضيحاتي درباره بعضي مفروضات غلط اين بزرگواران تقديم مي كنم.
 
آيا مشكل اجراي اكشن پلن فتف ناتواني در كمك به حزب الله و حماس است؟
 
واضح است كه خير. مشكلات اصلي اكشن پلن فتف، گزارش دهي FIU، بند شش كنوانسيون TF، منطق كنوانسيون پالرمو، و مسئله پيوستن به اگمونت است. اين موارد صدها بار مهم تر از كمك يا عدم كمك به حماس و مانند آن است. يك بسته كامل امنيتي كه با منطق شناخت ذينفعان عملا كل ساختار انتقالات ريالي ايران را براي طرف خارجي با دقت بسيار بالا مكشوف مي كند.
 
آيا با اجراي اكشن پلن فتف از ليست سياه خارج مي شويم؟
 
واضح است كه خير. در بيانيه بوسان ابدا گفته نشده ايران بعد از احراي اكشن پلن از ليست سياه خارج مي شود بلكه گفته شده براي بررسي وضعيت پرونده ايران به محمع عمومي ارجاع مي شود. خروج ايران از بلك ليست نياز به اجماع اعضاي مجمع عمومي دارد. با توجه به عضويت امريكا در محمع و عضويت اسرائيل و عربستان از محمع آتي عملا خروج ايران از بلك ليست نياز به راي مثبت همزمان اين سه كشور دارد كه احتمال آن به صفر ميل مي كند.
 
آيا با عدم اجراي ٤ بند باقي ماندن برنامه اجرايي( از بيش از ٤٠ بند) ايران به ليست سياه بر مي گردد؟ 
 
نه لزوما. بازگشت ايران به ليست سياه محددا نياز به اجماع دارد و در صورت مخالفت فقط يك عضو دليلي براي بازگشت ايران به فهرست سياه نيست. ايا كشورهايي در مجمع عمومي عضو هستند كه شانس مخالفتشان با بازگشت ايران به بلك ليست بسيار بالا باشد؟ بله اما اين به ديپلماسي طرف ايران بر مي گردد.

منبع:رجانیوز

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>