کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
دوشنبه, 16 مهر, 1397 - 13:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

سخنرانی استاد رائفی پور - بررسی مسائل سیاسی کشور - 7 مرداد 1397 - تبریز

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/55446
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
سخنرانی استاد رائفی پور - بررسی مسائل سیاسی کشور - 7 مرداد 1397 - تبریز