کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
يكشنبه, 15 مهر, 1397 - 12:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

آمریکا این همه راه میاد تروریست رو بکشه خطری اونو تهدید نکنه......
چرا در عراق و سوریه هزینه می کنیم!؟

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/55411
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
آمریکا این همه راه میاد تروریست رو بکشه خطری اونو تهدید نکنه...... چرا در عراق و سوریه هزینه می کنیم!؟