کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
اجتماعی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 12 مهر, 1397 - 13:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

مگه داعش نماز نمیخونه؟ مگه یزید نماز نمیخوند؟.....

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/55370
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
مگه داعش نماز نمیخونه؟ مگه یزید نماز نمیخوند؟.....