کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایصوت
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 12 مهر, 1397 - 12:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

یکی از خیانت‌های بزرگی که به کشور رفت، دروغِ پیشرفت آلمان و ژاپن در سایه کنار گذاشتن نظامی‌گری‌شان بود!!

آلمان، ژاپن، افغانستان، عراق، ایالتی از ایالت‌های آمریکا هستند.

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/55365
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
یکی از خیانت‌های بزرگی که به کشور رفت، دروغِ پیشرفت آلمان و ژاپن در سایه کنار گذاشتن نظامی‌گری‌شان بود!! آلمان، ژاپن، افغانستان، عراق، ایالتی از ایالت‌های آمریکا هستند.