کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
دوشنبه, 19 شهريور, 1397 - 12:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

پنجاه و چهارمین همایش روایت عهد با موضوع نظام سازی و کارآمدی در دهه چهارم انقلاب جلسه 1 - 28-11-1395

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54916
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
پنجاه و چهارمین همایش روایت عهد با موضوع نظام سازی و کارآمدی در دهه چهارم انقلاب جلسه 1 - 28-11-1395