کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
فرهنگی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
شنبه, 17 شهريور, 1397 - 12:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

دیدید برخی از این سلبریتی‌ها فاز حمایت از حیوانات بر میدارن و فکر میکنن عقلشون خیلی کار میکنه ... در حالی که اسلام ۱۴۰۰ سال پیش از حقوق حیوانات گفته

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54874
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
دیدید برخی از این سلبریتی‌ها فاز حمایت از حیوانات بر میدارن و فکر میکنن عقلشون خیلی کار میکنه ... در حالی که اسلام ۱۴۰۰ سال پیش از حقوق حیوانات گفته