کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 14 شهريور, 1397 - 10:45
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

مستندی که به توضیحات علت بدحجابی در دوران رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد میپردازد

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54839
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
مستندی که به توضیحات علت بدحجابی در دوران رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد میپردازد