کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
سه شنبه, 13 شهريور, 1397 - 12:15
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

وقتی جنگنده ساخته میشه میگن کوثر بود و خودمون ساختیم اما وقتی سقوط میکنه میشه f5 .....

شاید این حرفو خیلی شنیده باشید این چند وقته ، اما واقعیت این ماجرا چیه؟

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54830
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
وقتی جنگنده ساخته میشه میگن کوثر بود و خودمون ساختیم اما وقتی سقوط میکنه میشه f5 ..... شاید این حرفو خیلی شنیده باشید این چند وقته ، اما واقعیت این ماجرا چیه؟