کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
اقتصادی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
سه شنبه, 13 شهريور, 1397 - 11:15
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

بانک ها ربا خوار هستن

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/54824
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
بانک ها ربا خوار هستن