کلید واژه ها: 
حجاب نامهحجاب نامه
دسته بندی: 
فرهنگی
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
سه شنبه, 8 تير, 1395 - 12:32
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
ماجرای گفتگوی دخترشهیدمدافع حرم با رهبری
نام منبع: 
متفرقهبا حجاب

دخترم گفت: من دیدم حاج آقا یک کلاهی روی سرش دارد، به او گفتم این کلاه را مادرت برایت درست کرده؟ او هم گفت: بله، گفتم کلاهت را میدهی به من؟ گفت: این مال خودم است، لازمش دارم. برای تو یکی دیگر میخرم. من هم گفتم پس اگر میخواهی برای من بخری، صورتی اش را بخر...

آدرس سایت مقصد: 
http://bahejab.com/news/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7/
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
دخترم گفت: من دیدم حاج آقا یک کلاهی روی سرش دارد، به او گفتم این کلاه را مادرت برایت درست کرده؟ او هم گفت: بله، گفتم کلاهت را میدهی به من؟ گفت: این مال خودم است، لازمش دارم. برای تو یکی دیگر میخرم. من هم گفتم پس اگر میخواهی برای من بخری، صورتی اش را بخر...