کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
فرهنگی
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
لینکهای ویژه
ویژه نامه
سه شنبه, 8 تير, 1395 - 12:31
تنظیمات: 
مطالبات رهبری در حوزه سینما/
تیتر دوم: 
مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه سینما
نام منبع: 
خبرگزاریسراج24

مقام معظم رهبری در خرداد 1385 با انتقاد از سینماگران مبنی بر اینکه سینماگران به پشت صحنه‌های جنگ تحمیلی نپرداخته‌اند، فرمودند:"شما سینماگران جنگ، پشت صحنه‌ جنگ را چقدر تصویر کردید؟ چه شد که این جنگ شروع شد؟..."

آدرس سایت مقصد: 
http://seraj24.ir/fa/news-details/138342/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%7C%22%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87%E2%80%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%9F%22/
برجسته سازی تیتر ها: 
true
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
مقام معظم رهبری در خرداد 1385 با انتقاد از سینماگران مبنی بر اینکه سینماگران به پشت صحنه‌های جنگ تحمیلی نپرداخته‌اند، فرمودند:"شما سینماگران جنگ، پشت صحنه‌ جنگ را چقدر تصویر کردید؟ چه شد که این جنگ شروع شد؟..."