• آزادی خرمشهر از زبان «خرمشهر»

    شنبه, 29 ارديبهشت, 1397 - 13:24
    صدای خشم و فریاد دلیرمردانم به گوش می‌رسد كه به خونخواهی برادران خود به جستجوی دشمن و انتقام در راهند. آوای پرچمداران اسلام و سنگرسازان بی‌سنگر گوشم را نوازش می‌دهد. خدایا آنان یاران من هستند. فریاد كشیدم. بیایید، بیایید و قدمتان را بر چشم‌هایم بگذارید. بیایید و چشم‌هایم را روشن كنید و چهره خونین مرا خرم سازید.

صفحه‌ها

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

تبلیغات

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>